μ=τ*φ² “Making the future with dreams and materials of the past.”

flexi-full

Μ=τ*φ²

(Μ)έλλον ίσον (τ)εχνολογία επί (φ)αντασία στο τετράγωνο

Φτιάχνοντας το μέλλον από τα όνειρα και τα υλικά του παρελθόντος.

Μία έκθεση που εμπνέεται από τη σχέση φαντασίας και τεχνολογίας, ένα ταξίδι σε άλλους κόσμους με στοχαστική διάθεση που σχολιάζει και ονειρεύεται το μέλλον. Φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της φαντασίας ως καθοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης του αύριο. Αναζητά τη σχέση της τέχνης και της τεχνολογίας. Σχολιάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημονικής φαντασίας και πραγματικότητας. Προβληματίζεται για τη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο. Ανιχνεύει τη μεταμόρφωση του περιβάλλοντος αλλά και εμάς των ίδιων από αυτή.

Επικοινωνεί με εικόνα, ήχους και μουσική.

Η έκθεση βασίζεται πάνω σε κατασκευές αποτελούμενες από βιομηχανικά αντικείμενα που μεταλλάσσονται σε κάτι διαφορετικό από αυτό που φτιάχτηκαν, αποκτούν άλλη λειτουργία και σκοπό, κρατώντας όμως τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Αντικείμενα άλλων καιρών γεμάτα νοσταλγία, συνδυάζονται σε απρόβλεπτους συνδυασμούς και ξυπνούν μνήμες μιας εποχής κατά την οποία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας επέτρεπε να φανταστούμε και να λατρέψουμε ένα λαμπρό θαυμαστό μέλλον.

Ένα μέλλον που είναι πια παρελθόν.

Noesis

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας

Θεσσαλονίκη 20 ως 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ελεύθερη είσοδος

Σάββας Λεσπουρίδης – concept, κατασκευές

Γιώτης Βράντζας – video art

Αναστάσιος Κοκκινίδης – μουσική σύνθεση, ηχητικός σχεδιασμός

Alan J. Bond – graphic design

*****************************************************

Μ=τφ²

(Μ)future equals (τ)technology times (φ)fantasy squared

Making the future with dreams and materials of the past.

An exhibition that is inspired by, reflects, ponders and comments on the relationship between imagination, technology and the future.
It aspires to showcase the importance of imagination as a decisive factor of shaping tomorrow.

The exhibition comments on the relationship between science fiction and reality.
It takes us to other worlds.
It is inspired by this journey that has just begun.
It experiments and searches for the relationship between art and technology.
It wonders and puzzles over technology’s relationship with the humans.
The transformation of our environment and us all by the technology.
The limits of one’s own intellect and life itself, for the first time in our history are so vague.

The exhibition tries to communicate with images, sounds and music.

It is based on constructions made out of industrial objects that mutate into something other than what they were made for, they acquire another function and purpose, but at the same time they keep their basic characteristics.
Objects of the past, full of nostalgia, are combined to form unexpected combinations and awaken memories of a time when the development of our technology allowed us to imagine and adore a brilliant and wonderful future.

A future that is now past.

Noesis

Thessaloniki Science Center and Technology Museum

20-30 September 2019

Free Entrance

Savvas Lespouridis – concept, construction

Yiotis Vrantzas – video art

Anastasios Kokkinidis – composition, sound design

Alan J. Bond – graphic design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s